Vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, en agressie. Het is dan fijn als de werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Het hebben van een vertrouwenspersoon is (nog) niet verplicht. Wel zijn organisaties, volgens de Arbowet verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan onderdeel zijn van het beleid van een organisatie om te voldoen aan die verplichting. De vertrouwenspersoon kan zowel een interne dan wel een externe vertrouwenspersoon zijn.

De vertrouwenspersoon is er zowel voor werknemer als voor werkgever. De werknemer kan bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies, opvang en begeleiding. Voor de werkgever kan de vertrouwenspersoon leidinggevenden en management adviseren en ondersteunen op het gebied van sociale veiligheid.

E-mail ons   |   Nieuwe Schoolweg 2   |   9756 BB Glimmen   |   +31(0)6 44788058   |