Contact

Mijn naam is Jacqueline Lycklama a Nijeholt. Sinds 2011 ben ik werkzaam als vertrouwenspersoon binnen Rijksoverheid. Een assessment behoorde tot de sollicitatieprocedure. Ik heb vervolgens de training vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en in een later stadium ook de training vertrouwenspersoon integriteit gevolgd. Mijn certificering heb ik behaald via het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (ECO&P), tegenwoordig de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Naast mijn certificering neem ik deel aan een interne en externe intervisiegroep en volg ik doorlopend trainingen en workshops.

Het geven van voorlichting, het opmaken en bespreken van het jaarverslag zijn onderdelen welke behoren tot mijn rol als vertrouwenspersoon. Het meest waardevolle onderdeel van mijn werk als vertrouwenspersoon vind ik het kunnen bijdragen aan een meer veilige werkomgeving. Het voeren van gesprekken, het bieden van een luisterend oor, advisering en ondersteuning van de melder, in welke vorm dan ook, om te komen tot een oplossing, is waar het uiteindelijk om draait.

E-mail ons   |   Nieuwe Schoolweg 2   |   9756 BB Glimmen   |   +31(0)6 44788058   |