Integriteit

Een vertrouwenspersoon Integriteit op de werkvloer is geen overbodige luxe. Werkgevers zijn er primair voor verantwoordelijk dat werknemers problemen veilig kunnen aankaarten. Een duidelijke interne werkwijze hoe de werknemer melding kan doen is belangrijk De vertrouwenspersoon kan werknemers helpen bij het melden van misstanden. Net als bij ongewenste omgangsvormen geldt ook hier dat de vertrouwenspersoon een absolute geheimhoudingsplicht heeft. Iedere melding wordt dus vertrouwelijk behandeld. De wensen van de melder zijn daarbij leidend. Enige uitzondering zijn de wettelijke bepalingen die de geheimhoudingsplicht beperken en waarvoor een aangifteplicht geldt. Dit heeft betrekking op ernstige (ambts)misdrijven.

E-mail ons   |   Nieuwe Schoolweg 2   |   9756 BB Glimmen   |   +31(0)6 44788058   |