Wat is eigenlijk een filosofisch gesprek?

Een filosofisch gesprek is een dialoog, waar ruimte en tijd is om iets wat je bezighoudt, waarover je nadenkt, waarover je piekert en waarbij het maar niet lukt om verder te komen, te onderzoeken. Dit kunnen alledaagse vragen zijn, maar ook grote levensvragen.

WAT HEB IK ERAAN?

Door het kritisch bevragen van datgene wat je bezighoudt komt het denkproces op gang. Hierdoor lukt het vaak om tot de eigenlijke kern je gedachtes te komen. Een andere wijze van zien en denken over situaties kan je in het alledaagse leven verder helpen. Deze vorm van bezinning, het moment van stilstaan, leidt tot ontwikkeling. Het overdenken van de vraag die je mee krijgt aan het einde van een sessie zorgt dat je actief blijft nadenken. De ervaring leert dat een filosofisch gesprek en je eigen overpeinzingen tussen de gesprekken door vaak leiden tot nieuwe inzichten.

VOOR WIE?

Voor iedereen die vastloopt in het eigen denken. Voor iedereen die de zichzelf toegekende waarde aan het leven wil onderzoeken. Voor iedereen die het - zo is het nu eenmaal - wil veranderen om zo tot andere inzichten te komen. Voor iedereen die het denken weer los wil wrikken en een eigen denken wil ontwikkelen, los van de massa. Voor iedereen die het zichzelf gunt. Voor iedereen die wijzer wil worden. Voor iedereen die het durft.

KLINKT MOEILIJK?

Filosofische gesprekken zijn niet altijd gemakkelijk. De zoektocht naar het vinden van wijsheid en de ontwikkeling van je eigen denken kan een lastige onderneming zijn. Toch, zo blijkt uit ervaring, is de methode geschikt voor een breed publiek, jong en oud. Er wordt geen filosofische kennis vereist. De filosofisch practicus helpt je tijdens het gesprek door de juiste vragen te stellen.

E-mail ons   |   Nieuwe Schoolweg 2   |   9756 BB Glimmen   |   +31(0)6 44788058   |