Wat is mijn werkwijze

HET GESPREK

Door middel van vragen proberen we samen de kwestie die je bezighoudt te analyseren, te ontrafelen en te verhelderen. Dit gebeurt door gedetailleerd de betekenis die je gegeven hebt aan de situatie bloot te leggen. Klopt die betekenis wel? Welke vooronderstellingen, meningen of oordelen liggen ten grondslag aan de betekenis? Ontstane inzichten, gegeven antwoorden zullen ook weer kritisch bevraagd worden opdat het denkproces niet tot stilstand komt. Een sessie eindigt met een vraag die je mee naar huis krijgt om te overdenken.

HET VERVOLG

Wil je een vervolg geven aan de sessie dan adviseer ik je dit met een tussenpoze van 2 weken te doen. Dit geeft je de tijd om over de vraag na te denken.

LOSSE GESPREKKEN

Elk gesprek is een los gesprek. Dit onderscheidt de werkwijze van de filosofisch practicus met die van een coach of met een psycholoog. Het doel van de gesprekken met de filosofich practicus is het stimuleren van het denken met het streven om wijzer te worden. De gesprekken zijn niet therapeutisch van aard.

HOE LANG DUURT EEN GESPREK?

Een gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

E-mail ons   |   Nieuwe Schoolweg 2   |   9756 BB Glimmen   |   +31(0)6 44788058   |